Դրամաշնորհային ծրագրեր
Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 04/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «մարտի» «2» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 04/23 «Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի (առողջ եվ անվտանգ սննդի օգտագործումը, ֆիզիկական ակտիվությունը, անվտանգ վարքագծի պահպանումը, վնասվասծքների կանխարգելումը, ծխախոտի, ալկոհոլի, թմրանյութերի

Հայտարարություն՝ «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-1146/16» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է հանձնաժողովի 2023 թվականի մարտի 2-ի N 1 որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` «ՀՀԿԳՄՍՆԴՄ-1146/16» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու), որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2 հասցեում, հայտարարում է

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ՄԳ 02/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «փետրվարի» «1» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ՄԳ 02/23 «Մարզաբնակ երիտասարդների կարողությունների զարգացում՝ ուղղված մեդիագրագիտությանը, թվային գրագիտությանը և կիբեռգրագիտությանը» Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԵԿ-02/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «հունվարի» «24» «01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԵԿ-02/23 «Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում» Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում Վ. Սարգսյան 3 հասցեում, հայտարարում

Հայտարարություն՝ «ԿԳՄՍՆ ԴՇ 1148/11005» ծածկագրով  դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի «հունվարի»-ի «27» թիվ «2» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԿԳՄՍՆ ԴՇ 1148/11005 11005.Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության, գիտության,

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 03/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «հունվարի» «19» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 03/23 «Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց շահագործման երեվույթի և դրա դեմ պայքարն արծարծող լրագրողական մրցույթի կազմակերպում» Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու)` ՀՀ կրթության,

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 03/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի «հունվարի» «18» «թիվ 01/22» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԱԱ 03/23 «Երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի (առողջ և անվտանգ սննդի

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ԹԻ 03/23» ծածկագրով դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «հունվարի» «16» «թիվ 01/23» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ԹԻ 03/23 «Թրաֆիքինգի ռիսկերի մասին երիտասարդների իրազեկում» Պետական մարմինը

Հայտարարություն՝ «ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23» դրամաշնորհային մրցույթի մասին (նոր տարբերակ)

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 4-ի «թիվ 02» որոշմամբ Մրցույթի ծածկագիրը` ԵՔ-ԴՄ-ՈՖ-02/23 «Ոչ ֆորմալ կրթական գործիքակազմով մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորությունների, մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի մասին երիտասարդների (այդ թվում՝ արցախյան վերջին պատերազմի մասնակիցների, պատերազմից ներազդված հասարակության