Համագործակցություն
ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ՉԺՀ ազգային մամուլի և հրատարակության կառավարչություն-փոխըմբռնման հուշագիր

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության ազգային մամուլի և հրատարակության կառավարչության միջև «Չինաստանի և Հայաստանի նշանավոր աշխատանքների թարգմանության և հրատարակման նախագծի վերաբերյալ» փոխըմբռնման հուշագիր

Կրթական ռեսուրսների և տեխնոլոգիաների ուսուցման կազմակերպություն- ՀՀ ԿԳՆ-հուշագիր

Միջազգային հասարակական կրթական ասոցիացիայի համաշխարհային Ort /Կրթական ռեսուրսների և տեխնոլոգիաների ուսուցման կազմակերպության/ և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության

ՀՀ ԿԳՆ-ՀԳՀՄ-ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատ համագործակցության մասին փոխըմբռնման հուշագիր /23.09.2009թ./

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, Հայաստանի գործատուների անրապետական միության և Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատի միջև նախնական մասնագիտական/ արհեստագործական