ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հայսատանում Ֆրանսիայի դեսպանության միջր մտադրությունների հուշագիր -11 հուլիսի 2022 թ.