Քաղաքացիական ծառայություն
Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության հանրակրթության և արտադպրոցական կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր`18-34.3-Մ2-22) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության հանրակրթության և արդտադպրոցական կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` (18-34.3-Մ2-22) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար: ՀՀ

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ գնման գործընթացների և դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման վարչության դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման բաժնի պետի (ծածկագիր` 18-35.11-Ղ5-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գնման գործընթացների և դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման վարչության դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման բաժնի պետ (ծածկագիր` 18-35.11-Ղ5-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար: ՀՀ կրթության,

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ գնման գործընթացների և դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման վարչության դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 18-35.11-Մ2-16) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում արտաքին մրցույթ՝ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գնման գործընթացների և դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման վարչության դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը` 18-35.11-Մ2-16) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար: ՀՀ Կրթության, գիտության,

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 18-34.19-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 18-34.19-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար: ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ լրացուցիչ և շարունակական կրթության բաժնի պետի (ծածկագիրը` 18-34.23-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության լրացուցիչ և շարունակական կրթության բաժնի պետի (ծածկագիրը` 18-34.23-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար: Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության լրացուցիչ և շարունակական

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ գնման գործընթացների և դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման վարչության գնման գործընթացների կազմակերպման բաժնի պետի (ծածկագիր` 18-35.11-Ղ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գնման գործընթացների և դրամաշնորհային մրցույթների կազմակերպման վարչության գնման գործընթացների կազմակերպման բաժնի պետ (ծածկագիր` 18-35.11-Ղ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար: ՀՀ կրթության,

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ փաստաթղթերի վարման և քաղաքացիների ընդունելության վարչության փաստաթղթերի վարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 18-35.13-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հիմնական գործառույթները՝ Իրականացնում է Նախարարությունում էլեկտրոնային և թղթային տարբերակներով ստացված դիմումների և ոչ գաղտնի գրությունների (կից նյութերով) մուտքագրման աշխատանքները` Նախարարությունում գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի միջոցով. իրականացնում է ելից փաստաթղթերի առաքումը` թղթային (սուրհանդակային և փոստային ծառայությունների միջոցով) կամ էլեկտրոնային

Մրցույթ՝ ԿԳՄՍՆ արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 18-34.7-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 18-34.7-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար: ՀՀ Կրթության, գիտության,