Հունիսի 25-ին ՀՀ կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը`

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1330-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին,

Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի լիազոր մարմնին լիազորություններ վերապահելու մասին,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի N 767-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին,

Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919- Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծերը: