Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի լիազոր մարմնին լիազորություններ վերապահելու մասին