Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի N 767-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին