Հայոց լեզու
Հայոց պատմություն, Համաշխարհային պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Մաթեմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Ռուսաց լեզու
Անգլերեն
Ֆրանսերեն
Գերմաներեն
Ասորերեն

Եզդիերեն
Հասարակագիտություն
Ինֆորմատիկա

Տեխնոլոգիա (ՀՊՄՀ)
Երաժշտություն (ՀՊՄՀ)
Կերպարվեստ (ՀՊՄՀ)
Ֆիզիկական կուլտուրա (ՀՖԿՍՊԻ)
Հայոց պատմություն, Համաշխարհային պատմություն (ՀՊՄՀ)
Նախնական զինվորական պատրաստություն (ՇՊՀ)