Արտադպրոցական հաստատությունների ուսուցիչների սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման քննության թեստի ուղեցույցներ 2023թ․


Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման քննական թեստերի ուղեցույցներ 2022 թ․