Նախարարության կարիքների համար միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /Հայ-վրացական համաժողով/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակիցների հայտերը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագրեր: