Միջոցառումների հետ կապված ծառայությունների /Թրաֆիքինգի երևույթը և դրա դեմ պայքարը արծարծող լրագրողական մրցույթ/ գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/20, թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-21/21 ծածկագրերով ընթացակարգի արձանագրություններ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: