Թատրոնի նստատեղերի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ