Նախարարության կարիքների համար բենզինի/պրեմիում/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, կնքված պայմանագրեր