ՀՀ դպրոցների շուրջ 7500 ուսուցիչների համար` ներառյալ Տավուշի մարզի դպրոցները, մեկնարկել են տեղեկատվական եռօրյա առցանց սեմինարներ, որոնք իրականացվում են «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակում։

Սեմինարների նպատակն է ուսուցիչներին իրազեկել այն նոր փոփոխությունների մասին, որոնք վեց ուսումնական ոլորտների մասով տեղ են գտել վերանայված հանրակրթության պետական չափորոշչում, ինչպես նաև առարկայական չափորոշիչներում ու ծրագրերում։ Այդ ոլորտներն են՝ «Հայոց լեզու, գրականություն», «Օտար լեզուներ», «Հասարակություն, հասարակական գիտություններ», «Արվեստ», «Տեխնոլոգիա» ու «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն»:

Սեմինարներն իրականացնում են առարկայական չափորոշիչներն ու ծրագրերը վերանայած աշխատանքային խմբերի 32 փորձագետներ, ինչպես նաև փորձարկող դպրոցներից ընտրված ու վերապատրաստում անցած 23 ուսուցիչներ:

Սեմինարների առանցքում փորձագետների մշակած վերապատրաստման մոդուլներն են, որոնք ներառում են հետևյալ թեմաները՝ հանրակրթության պետական չափորոշիչ, փոփոխություններ առարկայական չափորոշիչներում և ծրագրերում, սովորողների ուսումնառության վերջնարդյունքները և կարողունակությունները, դասավանդման մեթոդաբանություն. բովանդակությունը մատուցելու լավագույն եղանակները՝ ներառյալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառական ծրագրերը, նախագծային ուսուցում, միջառարկայական կապեր՝ այլ առարկաների հետ հարաբերվող միասնական դասավանդում, գնահատում, սովորողների կարողունակությունների զարգացում, գնահատումների հիման վրա ուսումնական ծրագրի կատարելագործում և այլն։