ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ սպորտային միջոցառումների կազմակերպման (Հանրապետական ուսանողական մարզական խաղեր) ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր