ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի երկրագիտության միջազգային ծրագիրը հայտարարում է երկրագիտության բնագավառում նոր նախագծերի ընդունման մրցույթ: Նախագծերը պետք է լինեն բազմամասնագիտական և ներառեն ներքոնշյալ գիտական տիրույթներից առնվազն մեկը՝

1. աշխարհագրական վտանգներ,
2. բնական
ռեսուրսներ,
3. գեոդինամիկա
,
4. հիդրոերկրաբանություն
,
5. գլոբալ
փոփոխություն,
6. աշխարհագրական
ժառանգություն Կայուն զարգացման նպատակների համար:

Նախագիծը կարող է ներկայացնել անհատ գիտնականը կամ գիտնականների խումբը: Դիմելու վերջնաժամկետն է 2021 թ. սեպտեմբերի 15-ը: Մրցույթի անցկացման մանրամասները և հայտադիմումի ձևը՝ կից :