ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ սոցիալական հետազոտություններ ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր