ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության՝ ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայությունների/սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստում/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր