ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի մայիսի 18-ի 780-Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին