Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների /Հովհաննավանք/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր