Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ