Որպես ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու առաջադրվող քաղաքացու` հայերենին տիրապետելու հանգամանքը հավաստող ավարտական փաստաթղթի բացակայության դեպքում հայերենին տիրապետելու հանգամանքի ստուգման կարգը հաստատելու մասին
---------------------------
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 08.10.2021 N 71-Ն հրաման
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2017 թվականի հունվարի 13-ի N 06-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

-----------------------------

Որպես ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու, դատավորի թեկնածու առաջադրվող քաղաքացու` հայերենին տիրապետելու հանգամանքը հավաստող ավարտական փաստաթղթի բացակայության դեպքում հայերենին տիրապետելու հանգամանքի ստուգման հարցաշար

Ուղղախոսություն
Ուղղագրություն
Բառակազմություն