Նախարարության կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման /ՀՀ Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքի 5-րդ դարի Ծիրանավոր եկեղեցի/ ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, կնքված պայմանագրեր