Նախարարության կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման (ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի Բարձրաքաշի Սբ Գրիգոր վանական համալիրի վավերագրման և ուսումնասիրման (այդ թվում` հետախուզում և պեղում)) ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, կնքված պայմանագրեր