Արտասահմանյան դասագրքերի՝ «ԱՅԲ» կրթական հիմնադրամի իրականացրած անգլերենից հայերեն թարգմանությունների էլեկտրոնային տարբերակները ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը տրամադրելու վերաբերյալ համագործակցության հուշագիր-30.04.2021 թ.