«Հայաստանի շախմատի ակադեմիա» հիմնադրամի հետ դասագրքերի գնման նպատակով կնքված պայմանագիր, հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ և գնման ընթացակարգի արձանագրություն