2021-2022 ուսումնական տարում ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում փորձարկելու նպատակով առարկայական փորձնական չափորոշիչները և ծրագրերը հաստատելու մասին