Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի N 89-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 2008-Լ որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին,

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության մասին,

Հայաuտանի Հանրապետության Երևան քաղաքի Աբովյան փողոցի 58 հասցեում գտնվող քաղաքային հիվանդանոց հուշարձան-շենքի փոփոխման մաuին,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 233-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին,

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 450-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին,

«Կինեմատոգրաֆիայի մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների մասին