Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին