ՌԴ ԱԳՆ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտը (ՄՄՀՊԻ (МГИМО) և ՌԴ ԱԳՆ Դիվանագիտական ակադեմիան հայտարարում են 2021/2022թթ. ուսումնական տարվա համար ընդունելություն՝ Հայաստանի Հանրապետությանը հատկացված քվոտային տեղերի շրջանակներում:

2021/2022թթ. ուսումնական տարվա համար Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի (ՄՄՀՊԻ) կողմից ՀՀ-ին հատկացված քվոտաների ընդհանուր քանակը 7-ն է՝ 5 բակալավրիատի և 2 մագիստրոսական ծրագրերի դիմելու հնարավորությամբ: Դիվանագիտական ակադեմիան տրամադրում է սահմանափակ քանակությամբ տեղեր՝ կախված ընդունելության քննություններում դիմորդների արդյունքներից:

Դիվանագիտական ակադեմիան առաջարկում է կրթական ծրագրեր հետևյալ ուղղություններով՝

Բակալավրիատ

 1. Միջազգային հարաբերություններ և միջազգային իրավունք (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /բանավոր և գրավոր/ , օտար լեզու /բանավոր և գրավոր/, պատմություն /գրավոր/),
 2. Համաշխարհային տնտեսագիտություն (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /բանավոր և գրավոր/, օտար լեզու /բանավոր և գրավոր/, մաթեմատիկա /գրավոր/),

Մագիստրատուրա

 1. Միջազգային հարաբերություններ (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /գրավոր/, օտար լեզու /գրավոր/, մասնագիտական առարկա /գրավոր/)
 2. Տնտեսագիտություն (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /գրավոր/, օտար լեզու /գրավոր/, մասնագիտական առարկա /գրավոր/),
 3. Իրավագիտություն (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /գրավոր/, օտար լեզու /գրավոր/ , մասնագիտական առարկա /գրավոր/),
 4. Մենեջմենթ (քննական առարկաներ՝ ռուսերեն /գրավոր/, օտար լեզու /գրավոր/, մասնագիտական առարկա /գրավոր/),

Ասպիրանտուրա

 1. Պատմություն և հնագիտություն,
 2. Տնտեսագիտություն,
 3. Իրավագիտություն,
 4. Քաղաքագիտություն և տարածաշրջանագիտություն:

Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտն (ՄՄՀՊԻ) առաջարկում է կրթական ծրագրեր հետևյալ ուղղություններով՝

 1. Միջազգային հարաբերություններ (բակալավրիատ/մագիստրատուրա)
 2. Տարածաշրջանագիտություն (բակալավրիատ/մագիստրատուրա)
 3. Տնտեսագիտություն (բակալավրիատ/մագիստրատուրա)
 4. Իրավագիտություն (բակալավրիատ/մագիստրատուրա)
 5. Ժուռնալիստիկա (բակալավրիատ/մագիստրատուրա)
 6. Գովազդ և հանրային կապեր (բակալավրիատ/մագիստրատուրա)
 7. Քաղաքագիտություն (բակալավրիատ/մագիստրատուրա)
 8. Պետական և համայնքային կառավարում (բակալավրիատ/մագիստրատուրա)
 9. Առևտրային գործ (բակալավրիատ/մագիստրատուրա)
 10. Ֆինանսներ և վարկ (մագիստրատուրա)
 11. Մանկավարժական կրթություն (մագիստրատուրա)
 12. Լեզվաբանություն (մագիստրատուրա)
 13. Հասարակագիտություն (մագիստրատուրա)

Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտն (ՄՄՀՊԻ) բակալավրի ծրագրերին դիմողները պարտավոր են հանձնել ընդունելության քննություններ ռուսերեն և օտար լեզուներից, իսկ տնտեսագիտական ուղղությունը ընտրած թեկնածուները պետք է տիրապետեն մաթեմատիկական գիտելիքների: Մագիստրատուրայի դեպքում դիմորդները հանձնում են քննություն օտար լեզվից և մասնագիտական առարկայից:

Վերը նշված ԲՈՒՀ-երի ընդունելության քննությունները կանցկացվեն հեռավար ձևաչափով:

ՀՀ-ին հատկացված քվոտաներով ուսումը վերոնշյալ ԲՈՒՀ-երում անվճար է, սակայն ուսումնառության ամբողջ ընթացքում կեցության հետ կապված ծախսերը, ինչպես նաև ճանապարհածախսը պետք է հոգան մասնակիցները: Հանրակացարաններում բնակությունը՝ տեղերի առկայության պարագայում, նույնպես վճարովի է:

Վերը նշված ԲՈՒՀ-երի ուսումնական ծրագրերին դիմելու համար ՀՀ ԱԳՆ փաստաթղթեր ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլի 20-ը:

ՀՀ ԱԳՆ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ․

 • դիմում ՀՀ ԱԳ նախարարի անունով,
 • անձնագրի պատճենը,
 • ատեստատի պատճենը (բակալավրիատի դեպքում) /դիպլոմի պատճենը (մագիստրատուրայի դեպքում)՝ ներառյալ ներդիրները,
 • արական սեռի դիմորդների պարագայում՝ կցագրման վկայականի կամ զինվորական գրքույկի պատճենները,
 • ինքնակենսագրություն՝ շարադրված ազատ ոճով,
 • 2 գունավոր լուսանկար 3X4 չափսի:

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել secretariat1@mfa.am էլ. հասցեին: Այլ մանրամասներին ծանոթանալու համար խնդրում ենք զանգահարել ՀՀ ԱԳՆ՝ +37460-620-312 հեռախոսահամարով:

Ուշադրություն!!!

Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ կորոնավիրուսի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումների պատճառով ընդունելության քննությունների ժամկետները, ինչպես նաև դրանց անցկացման ձևաչափը կարող են ենթարկվել փոփոխությունների: