Ատեստատների, վկայականների, դիպլոմների և գովասանագրերի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր: