2021 թվականին «ՀՀ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» միջոցառման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը, կնքված պայմանագիրը