Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների /Լավագույն մարզական ընտանիք/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն