Համակարգչային սարքերի (համակարգիչների, սկաներների, տպիչ և պատճենահանող սարքերի) պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների գնման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-21/9 ծածկագրով ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: