(Պետական մարմինների աշխատողների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթ) կազմակերպման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: