Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի «1148. Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր» ծրագրի «11001. Արտադպրոցական դաստիարակություն» միջոցառման շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության համակարգում գործող կազմակերպությունների միջոցառումների ֆինանսավորման կարգը և կնքվող պայմանագրերի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին