Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մարտի 18-ի N 113 -Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին