ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937 որոշման 36.1 ենթակետի՝ «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարությանը նախատեսված գումարներից «1115. Երիտասարդության ծրագրեր» ծրագրի «11001. Երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ», «11002. Երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցառումներ», «12001. Աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին» միջոցառումների շրջանակներում համապատասխան ծրագրերի իրականացման համար կնքված դրամաշնորհի տրամադրման պայմանագրեր (կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, կազմակերպության կողմից դրամաշնորհ ստանալու համար ներկայացված ծրագիրը)