նախարարության կարիքների համար ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: