«Ներառական կրթության համակարգի հզորացում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում գույքի գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: