«1115 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ» ԾՐԱԳՐԻ ԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ