Նախարարության կարիքների համար հանրային հեռախոսակապի ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը