Նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության մշակութային արժեքների պահպանման և ներմուծման բաժնի կարիքների համար էլեկտրականության բաշխման ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագիր և գնման ընթացակարգի արձանագրություն