ՀՌՈՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵ 19 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2020 թ.

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ /Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, 8-9 սեպտեմբեր 2011թ/.

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ (Տեղեկանք)

ԲՈԼՈՆՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ /Տեղեկանք/

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ-ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ /Բուդապեշտ-Վիեննա 11-12 մարտի 2010թ./

ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /Վիեննա, 12 մարտի 2010թ./

ՍՈՐԲՈՆԻ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ /Սորբոնի համալսարան, 25-ը մայիսի 1998թ./

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱՐՏԻԱ /Բոլոնիա, 18-ը սեպտեմբերի 1988թ./

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ /Բոլոնիա, 19-ը հունիսի 1999 թ./

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵ /Պրահա, 19-ը մայիսի 2001 թ./

ԲԵՌԼԻՆԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵ /Բեռլին, 19-ը սեպտեմբերի 2003թ./

ԴԵՊԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ. ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻՆ /Լոնդոն, 18-ը մայիսի, 2007թ./

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՄՅՈՒՆԻԿԵ /Բերգեն, 19-20 մայիսի 2005/

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ /ԶԵԿՈՒՅՑ/

«ԲՈԼՈՆԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ