Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1937-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին