Բեռների փոխադրման ծառայությունների /սփյուռքի գրքեր, Վրաստան/ գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: