Հականեխիչ (անտիսեպտիկ) հեղուկների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, հայտեր, մասնակիցներ