Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթություն ստացած անձանց 2020 թ. պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հարցաշարերը կարող եք գտնել ստորև.