Հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ միջոցների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր: