Հականեխիչ (անտիսեպտիկ) հեղուկների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր: